EU-projekt för att främja åretruntboende på kommunens mindre öar

På dagens möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott la Moderaterna och Kristdemokraterna ett förslag om att ge uppdrag till vår EU-samordnare att ordna ett projekt som skall se över möjligheterna att utveckla våra mindre öar, Grötö, Kalvsund, Knippla, Hyppeln och Rörö. 

EU prioriterar bl.a. bebodda öar och att man utvecklar och förbättrar möjligheterna till åretruntboende. Vi Moderater och Kristdemokrater tror att detta kan vara en av de möjligheter som vi skall använda oss av för att förbättra möjligheterna till att leva och bo på våra mindre öar. 

I arbetet kommer kontakter att tas med berörda föreningar exv. med respektive öråd på varje ö.

Kommentera