Partidebatt på Knippla

I går så hade örådet på Knippla bjudit in representanter för alla partier till en diskussion om hur partierna står i olika frågor. Ämnen som man ville diskutera var skolan, bostäder, kommunikationer, skötsel av allmäna rum samt VA-upprustningen.

Moderaterna och Kristdemokraterna i Kommunstyrelsen har tagit ett initiativ att undersöka möjligheten att starta ett EU-projekt där man specifikt tittar på vad man kan göra för att förbättra för åretruntboende på våra mindre öar. Eftersom bebodda öar är en av de saker som EU prioriterar så hyser vi gott hopp om att ett sådant projekt skall beviljas.

När det gäller skolan så flyttade redan förra året femte- och sjätteklassarna från Knippla till Öckerö. Detta var ett enigt politiskt beslut. Vi moderater och kristdemokrater har nu också tagit beslut om att även flytta fjärdeklassarna för att ge dem bättre förutsättningar i utbildningen. Möjligheten att välja i olika ämnen blir också mycket begränsade när de är så få elever. Antalet fjärdeklassare på Knippla är nästa läsår 3 – 4 st och lika många är det i de övriga årskurserna i mellnatadiet. Mellanstadieeleverna får fri skolskjuts till skolan och från Knippla innebär det att man till största delen åker direkt från Knippla till Öckerö med Wikeryds. Övriga partier vill flytta tillbaka fjärde- och femteklassarna.

Kommunikationer är en alltid lika viktig fråga för de mindre öarna. Bra kommunikationer är en förutsättning för ett årenruntboende. Vi har under våra möten med Trafikverket och Färjerederiet framfört vid våra möten att vi vill ha en utökad ärjetrafik. Mot detta står givetvis den ekonomiska aspekten som Trafikverket hänvisar till. Vi kommer att ta initiativ till att ha en diskussion melan de berörda öråden och representanter från Färjerederiet hur man kan utforma tidtabellen för färjetrafiken för att nå optimal effekt.

I övriga punkter var det inte så stora skillnader mellan vad partierna ansåg. Detta var ett mycket bra initiativ från Knippla öråd och ett trettiotal personer hade slutit upp för att diskutera angelägna frågor för Knipplaborna.

Kommentera