Fler jobb genom halverad tjänstemoms i restaurangbranschen

Om 26 dagar stänger vallokalerna i det val som blir en folkomröstning om arbetslinjen. Från Moderaterna och Alliansens sida kommer vi att möta väljarna med en mycket tydlig jobbpolitik som handlar om att det ska vara lönsamt att arbeta, mer fokus på matchning, fler och förstärkta utbildningsinsatser samt åtgärder för att skapa förutsättningar för fler företag som anställer. 

Viktig del av jobbpolitiken
Idag presenterade Alliansens partiledare ett jobb- och företagspaket som är en viktig del av jobbpolitiken. I detta föreslår vi ytterligare reformer på flera områden för att förbättra företagsklimatet. Det handlar bland annat om att stärka kvinnors företagande, innovationsinsatser och regelförenklingar. En central del är en sänkning av tjänstemomsen i restaurangbranschen. Det är en reformambition som kommer att genomföras om det kan ske inom ramen för stabila statsfinanser. En sådan sänkning från 25 till 12 procent skulle öka efterfrågan, vilket i sin tur skapar förutsättning för ökad sysselsättning i branschen.

Lägre tjänstemoms i restaurangbranschen skulle innebära att det kostar lika mycket att äta på restaurang som att handla livsmedel. Skillnaden mellan att hämta mat och att äta på restaurang skulle därmed utjämnas. Idag betalar man 12 procents moms i livsmedelsaffären för till exempel mat som man tar med sig för att äta.

Vi tycker att människor ska ha råd att köpa tjänster och därmed få tid över att ägna sig åt det de är bäst på. Med lägre moms på restauranger kommer fler människor att ha råd att gå ut och äta mer och oftare istället för att ta med maten hem. 

Nya arbetstillfällen
En halvering av tjänstemomsen skulle kunna skapa tusentals nya arbetstillfällen. Det skulle kunna bidra till minskad arbetslöshet bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund eftersom restaurangbranschen har många unga och utländskt födda som medarbetare.

Sverige ska vara ett land där fler vill anställa och fler företag kan starta och växa. För jobben, tillväxten och en positiv utveckling i hela vårt land är det centralt att befintliga företag växer och att nya skapas. Det är vår uppgift att skapa goda förutsättningar för arbetsmarknaden.

Arbetslinjen är avgörande för om vi ska kunna få fler jobb i Sverige. Vi är nu de enda som pratar om jobben. Den 19 september är det väljarna som avgör om Sverige ska ha en Alliansregering som värnar om arbetslinjen eller om ett oppositionsalternativ med en skattepolitik som hotar företag och jobb ska styra landet.

Kommentera