Socialdemokraterna = skattehöjningar

SOCIALDEMOKRATERNA TILLSAMMANS MED MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET VILL HÖJA SKATTEN I VÅR KOMMUN. DETTA ÄR EN FRÅGA SOM MAN DRIVIT UNDER MÅNGA ÅR. ÄVEN MITT UNDER HÖGKONJUNKTUREN VAR DETTA EN PRIORITERAD FRÅGA FÖR VÄNSTERPARTIERNA. 

DESSA SKATTER VILL RÖDGRÖNA OPPOSITIONEN I RIKSDAGEN HÖJA:

BENSINSKATTEN

NY KILOMETERSKATT

FASTIGHETSSKATTEN SKALL INFÖRAS IGEN

FÖRMÖGENHETSSKATT SKALL INFÖRAS IGEN 

TILL DETTA KOMMER OCKSÅ ATT SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET VILL HÖJA SKATTEN I ÖCKERÖ KOMMUN. 

YTTERLIGARE RÖDGRÖNA FÖRSLAG SOM FÖRSÄMRAR DIN EKONOMI:

JOBBSKATTEAVDRAGET SKALL SÄNKAS

DUBBELT SÅ DYRT ATT ANSTÄLLA UNGA

AVSKAFFA RUT-AVDRAGET

AVSKAFFA ROT-AVDRAGET 

SKULLE DETTA BLI VERKLIGHET KOMMER ÖVER 3 MILJONER SVENSKAR ATT FÅ EN FÖRSÄMRAD EKONOMI.

Kommentera