Skattehöjning delar Öckeröpolitiker

S vill höja skatten. KD och M säger nej. Vårdnadsbidraget och framtiden för de små skolorna är andra stridsfrågor. Läs G-P:s artikel om öckeröpolitiken.

Som förtydligande till kommentarerna i artikeln kan sägas att det finns varken några förslag eller tankar på att lägga ned några skolor i Öckerö kommun.

Kommentera