Flygblad 2

MODERATERNA VILL ATT MÄNNISKOR SJÄLVA SKALL FATTA BESLUT OM DEN EGNA VARDAGEN.

DÄRFÖR VILL VI ATT FÖRÄLDRARNA SJÄLVA ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN SKALL KUNNA BESTÄMMA HUR FÖRÄLDRALEDIGHETEN SKALL TAS UT. 

INFÖRANDET AV VÅRDNADSBIDRAG I VÅR KOMMUN HAR VARIT EN STOR FRAMGÅNG. DETTA ÄR EN REFORM SOM SKAPAR VALFRIHET FÖR FÖRÄLDRARNA SAMTIDIGT SOM DEN ÄR EKONOMISKT LÖNSAM FÖR KOMMUNEN.

MELLAN 40 OCH 50 FAMILJER ANVÄNDER SIG AV DENNA MÖJLIGHET VARJE MÅNAD. DETTA VILL VÄNSTERPARTIERNA TA BORT OM DE VINNER VALET. 

BEHÅLL VALFRIHETEN FÖR FAMILJERNA

RÖSTA PÅ MODERATERNA!

Kommentera