Möte med Kommunstyrelsen

På dagens möte med Kommunstyrelsen redogjorde vår drogförebyggare Håkan Fransson för årets drogvaneundersökning på högstadieeleverna. Sammantaget kan sägas att sedan 2003 då första drogvaneundersökningen gjordes och vi också anställde en drogförebyggare så har det blivit avsevärt bättre i Öckerö kommun med alkoholvanorna bland de unga. Exv. har andelen som varit berusade sjunkit från 42 % år 2003 till 25 % i år. 

Andelen som aldrig druckit är i år den högsta sedan vi började undersökningarna med 61 %. Anmärkningsvärt är dock att det är en stor skillnad mellan pojkar, där andelen är 70 %, och flickor, där andelen är 50 %. Vad detta beror på är något som vi måste titta mer på. 

Glädjande är att andelen som inte rökt är så högt som 70 % och andelen snusare är så lågt som 2 %. Än mer glädjande är att 90 % av eleverna uppger att de trivs bra eller mycket bra i skolan. Bättre betyg än ett så bra omdöme från eleverna kan man knappast få.

Kommentera