Jobbmanifest står mot en politik för jobblöshet och hopplöshet

Skiljelinjen står i synen på arbete
Vänsterpartierna har i dag presenterat vad de kallar för sin valplattform inför valet och nästa mandatperiod. De kallar dokumentet inte för valmanifest. Det finns skäl till det. De knappa 18 sidor de presenterat kan inte betraktas som ett valmanifest. Flera politik områden saknas eller presenteras ytterst bristfälligt, det gäller t ex jobbpolitiken, rättspolitiken, migrationspolitiken eller energipolitiken och vad som ska hända med kärnkraften. Alliansen presenterade i torsdags förra veckan vårt gemensamma jobbmanifest. Med detta slog vi klar och tydligt fast jobben som valets viktigaste fråga. Med vänsterpartiernas plattform är konflikten inför valet tydlig. Striden står om dem som jobbar.

Samhällsbärarna får betala bördan
 Med vänsterpartierna så är det samhällsbärarna som får betala priset för den politik som ska föras. Totalt 4,4 miljoner löntagare får höjd skatt jämfört med om Alliansen får fortsatt förtroende. Udden är särskilt riktad mot yrkesgrupper som sjuksköterskor, gymnasielärare och poliser. Vänsterpartiernas politik är här tydlig. Genom höjda inkomstskatter och t ex höjd bensinskatt förlorar sjuksköterskor 504 kronor i månaden, gymnasielärare 536 kronor och poliser 570 kronor.

 Vänsterpartierna sänker skatter – men aldrig på arbete
Vänsterpartierna sänker tydligen gärna skatter. De har t ex skattesänkningar jämnstora med Alliansen för pensionärer och vill sänka tjänstemomsen för restauranger. Däremot är de tydliga i att skatt inte får sänkas för människor som jobbar. Tvärtom föreslår de 54 miljarder kronor i skattehöjningar riktat mot jobb, för etagande och anställningar. Det handlar om höjda inkomstskatter, fördubblade kostnader för att ha unga anställda, höjd bensinskatt, kilometerskatt mm. Alliansen har högre kvalitetssatsningar i välfärden Skiljelinjen i valet står nu inte i frågan om att sänka skatterna för pensionärer. Detta då våra förslag till skattelättnader är lika stora. Skiljelinjen står inte heller i frågan om att satsa resurser på välfärden. Detta med ett undantag: Alliansen har större faktiska kvalitetsförstärkningar till viktiga välfärdsverksamheter som skola, sjukvård och rättväsende.

Skiljelinjen står i synen på arbete
Den stora skiljelinjen i valet står nu istället i synen på de som jobbar. Alliansen står för en politik där det lönar sig att arbeta. Och där det särskilt gäller för låg- och medelinkomsttagare – samhällsbärarna som får vår vardag att fungera. Vi menar att de sjuksköterskor som tar nattskiftet på akuten, de gymnasielärare ger unga kunskap och de poliser som kämpar för vår trygghet ska känna att de får något för det. Vänsterpartierna bekräftar nu omvänt med sin valplattform att de sätter utbyggda transfereringssystem främst.

Kommentera