Panik även hos (MP)

En ledare i dagens G-P beskriver väl hur paniken sprider sig hos vänsteroppositionen. Desperationen hos (S) har varit tydlig den senaste tiden men nu faller även (MP) in i samma spår.

Som moderat i Öckerö kommun är det härligt att notera att vi nu har en elbilspool som vi är först med i landet, vi har dessutom snart avskaffat uppvärmning med olja i de kommunala fastigheterna och snart kommer det solpanels- och vinddriven belysning  på hamnplan. Allt detta genom egna initiativ. MP i kommunen är märkligt frånvarande i miljöfrågorna med sina initiativ.

Kommentera