Svar på påståenden från (S)

Socialdemokraterna anklagar oss för att äventyra välfärden i Öckerö kommun. Ingenting kan vara mer felaktigt. Vi har visat att vi tar vårt ansvar i svåra tiden. I en av de största lågkonjunkturerna genom tiderna har vi klarat oss utan att vi gjort en enda neddragning eller besparing. Detta har vi klarat genom att vi haft en ansvarsfull ekonomisk politik där vi samlat i ladorna från tidigare år. Detta överskott kan vi nu använda för att säkerställa välfärden. 

Genom ett målmedvetet arbete visar nu den senaste prognosen att vi även i år kommer att göra ett överskott i kommunens resultat. Trots att vi hade kraftigt minskade skatteintäkter och ett stort budgeterat underskott så visar nu prognosen på att vi kommer att ha närmare 6 mnkr i positivt resultat. Detta är åttonde året i rad som kommunen har överskott. Detta utan besparingar och neddragningar. 

Socialdemokraterna anklagar oss för att vi de närmaste tre åren har ett beräknat underskott på 60 mnkr i budgeten. Sanningen är att tack vare ökade skatteintäkter så är nu underskottet nere i 45 mnkr. Detta underskott ryms väl inom de överskott som vi samlat på oss tidigare år. Vår avsikt är att vi precis som i år kommer att sluta de kommande åren med ett positivt resultat. Detta inte minst genom en minskande arbetslöshet som skapar högre skatteintäkter till kommunerna. Noterbart är också att Socialdemokraterna har ett budgeterat underskott på 47 mnkr i sitt budgetförslag och då inbegriper detta en skatteökning på 50 öre som ökar intäkterna med 11 mnkr/år! Faktum är att Socialdemokraterna nu har föreslagit skatteökning de senaste åtta åren. 

I sin annons blandar Socialdemokraterna friskt mellan vad kommunen kan göra och vad som är regionens eller riksdagens ansvar. Detta är givetvis ett medvetet sätt att få kommuninvånarna att tro att alla dessa löften är kommunala frågor. Fråga gärna Socialdemokraterna hur de fria resorna för ungdomarna och pensionärerna skall finansieras. I deras budgetförslag har man inte avsatt en enda krona till detta. Så sent som 2008 sa man dessutom nej till ett förslag från Vänsterpartiet om fria resor för pensionärer. Men som vanligt har man obegränsat med pengar när valet närmar sig. 

Öckerö har en god ekonomi.
Vi har bland kommun den lägsta arbetslösheten i Västra Götalandsregionen och en låg sjukfrånvaro som sjunker.
Vi har en skola som av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är rankad på 16:e plats i Sverige.
Vi har fått pris för vår kvalitativa äldreomsorg och maten på Solhöjden har fått högsta betyg.

Riskera inte detta utan lägg Din röst på Moderaterna i valet den 19 september.

Kommentera