En vecka kvar

Nu är det en vecka kvar och valkampanjen går in i ett slutskede. Även här i Öckerö kommun så höjs pulsen. Liksom sina kamrater på risk så bjuder Socialdemokraterna i kommunen på en överbudspolitik.

Det är mycket man skall ha råd med i sin budget, fria resor för alla ungdomar och pensionärer, 1-6 skola på alla öar m.m. Samtidigt talar man om vi äventyrar välfärden. Dyra löften som man tror skall dra till sig röster, det är mer ett hot mot välfärden. Fria resor för ungdomar och pensionärer kostar minst 5-6 mnkr. Då skall noteras att Socialdemokraterna sa nej till fria resor för pensionärer så sent som 2008 eftersom man då ansåg att det inte fanns ett ekonomiskt utrymme för detta. Redan har man föreslagit en skattehöjning på 50 öre och tydligen är man beredd att höja skatten ännu mer om man skall kunna infria vad man lovar.

Man lovar också 1-6 skola på alla öar. Idag finns det ingen skola på Hyppeln och Grötö och en 1-3 skola på Kalvsund. Kostnaden för utbyggnaden av detta löfte kostar ytterligare många miljoner.

Öckerö kommun har idag en mycket god ekonomi. Vi har haft ett positivt resultat de senaste sju åren även om man räknar bort intäkterna för försäljning av mark. De pengar som vi samlat på oss använder vi nu för att inte behöva göra några besparingar i den kommunala ervicen under lågkonjunkturen. Man samlar i ladorna under de goda åren och använder dem under de svåra, en gammal beprövad metod. Tack vare ett bra arbete med ekonomin pekar nu också prognosen för i år på ett överskott på 6 mnkr. Noterbart är att även Socialdemokraterna underbudgeterat sina kommande budgetar med 45 mnkr inklusive en skattehöjning som ger 11 mnkr/år.

Vi har en välskött ekonomi och en bra kommunal service och vi Moderater har visat att vi motsvarar kommuninvånarnas förtroende. Lägg därför Din röst på Moderaterna den 19 september.

Kommentera