Flygblad 4

För oss moderater är det viktigt med en hög kvalité inom äldreomsorgen. Vi vill genom vår politik ge alla äldre de bästa förutsättningar att kunna leva ett självständigt liv i trygghet och med god livskvalité.

Därför vill vi erbjuda 

  • alla äldre som vill möjligheten att bo kvar i hemmet på den egna ön 
  • en vård och omsorg där man ges möjligheten att själv få styra över vem som skall utföra omsorgen och vad som skall utföras 
  • senior och/eller trygghetsboende på alla öar  
  • en ökad satsning på anhörigstödet till dem som vårdar och stödjer sina närstående.

 RÖSTA PÅ MODERATERNA

Kommentera