Vi ska fortsätta ta ansvar för ekonomin och den kommunala servicen i Öckerö kommun!

Vi Moderater har under många år bedrivit en noggrann och ansvarsfull politik i Öckerö kommun. Det betyder att vi trots en svår lågkonjunktur har en god ekonomi och att vi nu har råd att använda de pengar vi tidigare har sparat till att säkra välfärden. Till skillnad mot andra kommuner har vi inte behövt göra neddragningar eller besparingar på den kommunala servicen, och detta utan att behövt höja skatten. Nu ska vi fortsätta ta ansvar för ekonomin och ge de bästa förutsättningar för att Öckerö kommun ska vara en bra kommun för alla invånare att leva i.

Kommentera