Möte med arbetsutskottet

På dagens möte med arbetsutskottet hade vi även möte med arbetsgruppen för planfrågor. Denna grupp består förutom arbetsutskottet också av presidiet för samhällsbyggnadsnämnden. Idag fick vi information från Göteborgs energi om planer på en vindkraftspark i Hakefjorden, söder om Grötö. Enligt planerna kommer närmaste vindkraftverket att hamna 1,8 km från Grötö. Göteborgs Energi kommer att ha samråd även i vår kommun om detta projekt där våra kommuninvånare får möjligheten att få svar på frågor. 

I övrigt kan sägas att prognosen för kommunen för 2010 nu förbättrats ytterligare. Nu pekar det på ett överskott på 6 mnkr och om man räknar bort försäljning av mark på 3,5 mnkr så blir resultatet 2,5 mnkr. Till detta kommer att vi har reserver i budgeten på c:a 6 mnkr som gör att resultatet kommer att ytterligare att förbättras. 

För år 2011 innebär detta att det budgeterade resultatet förbättras med 12 mnkr från –25 mnkr till –13 mnkr. Detta är helt enligt de tankar som vi hade när vi tog budgeten. De pengar som vi samlat i ladorna från tidigare år skall användas till att bibehålla den kommunala servicen under svårare år. Trots att kommunens skatteintäkter minskade med 30 mnkr för år 2010 lyckades vi med detta och dessutom visar det sig nu att vi också kommer att klara ett positivt resultat. För år 2011 ser vi en liknande utveckling och vi hyser gott hopp om att klara även ett bra resultat då också.

2 kommentarer för “Möte med arbetsutskottet

 1. Visst kan man sträva efter dett, dock tror jag att den typen av områden som Du beskriver och som är tillgängliga långt ifrån räcker till för att nå de mål som Sverige och EU satt upp. Noterbart är att vindkraftsområdet på Björkö är borttaget efter samrådet.

 2. Det är ju perfekt att man planerar att lägga vindkraftverk
  i en trafikerad led som i detta fall ändå har störande ljud
  från fartygstrafik. Då finns det ju ingen som kan klaga.
  Logiskt med detta borde man lägga vindkraft efter motor-
  vägar där det ändå väsnas och där man har möjlighet till
  bilburen service istället för att lägga vindkraftverk på
  norra Björkö som är ett naturområde, värt att skyddas.
  Folke ( vanrogh )

Kommentera