Öckerö kommun en bra plats att leva på

Gott resultat från Medborgarundersökningen

I årets medborgarundersökning har Öckerö kommun förbättrat sig på 19 av 27 undersökta områden sedan 2006. Dessutom ligger kommunen över snittet med jämförbara kommuner. 

En faktor som mäts är om man vill rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Öckerö kommun. I undersökningen år 2006 var det 79 % som kunde tänka sig detta. Detta är en i sammanhanget mycket hög siffra. Glädjande är att i årets undersökning har denna siffra ökat och nu är det 80 % som kan tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till vår kommun.

Kommentera