Oförändrad arbetslöshet i augusti månad

Arbetslösheten låg i princip stilla i Öckerö kommun och riket under augusti månad enligt SCB. Fortfarande har vi den näst lägsta arbetslösheten i Västra Götalandsregionen med 2,3 %.  Jämförbar siffra med riket är 4,0 %. Andelen som är i program med aktivt stöd har dock minskat från 1,6 % till 1,5 %. I riket ligger den siffran fortfarande på 2,8 %.

Att vi har en hög andel människor som har arbete är inte bara bra för de personerna, detta genererar dessutom högre skatteintäkter till kommunen vilken i sin tur gör att vi kan säkra vår redan höga kommunala service.

Kommentera