Ang påståenden om att (M) vill privatisera alla sjukhus

Johnny Magnusson (M) nämnde i ett inslag i förrgår i Västnytt att vi moderater inte var främmande för att släppa in alternativa utförare inom vården och exemplifierade med bl.a. Skene lasarett, rubriken på Västnytt blev “Sälj ut småsjukhusen”.
Med anledning av detta har Socialdemokraterna i regionen gått ut med ett pressmeddelande där man hävdar att vi vill sälja ut sjukhus till underpris.  De försöker vinkla det till att vi “egentligen” vill införa ett sjukvårdssystem liknande det i USA eftersom vi är öppna för privata aktörer och dessutom inte vill förbjuda privata sjukvårdsföräkringar – men att vi är ohederliga och mörkar detta.
Socialdemokraterna är hårt pressade och försöker därför med olika fula knep, bland annat detta. Man vill förskjuta debattens fokus från hur de olika partierna vill utveckla sjukvården till att vi ska hamna i försvarsställning om att vi inte vill det ena eller det andra.
Vi moderater har alltid varit öppna för att släppa in alternativa aktörer också inom annan sjukvård än primärvård och att vi inte är främmande att lägga ut vissa mindre sjukhus på entreprenad om detta gynnar sjukhuset. För oss är inte det viktiga ägandeformen på enskilda sjukhus utan att sjukvården håller en hög kvalitet och personalen trivs. Vi har inga “hemliga” förslag på att lägga ut några sjukhus på entreprenad.
Vi vill inte heller införa något sjukvårdssystem liknande det i USA utan är väldigt tydliga med att vi vill ha en av skattemedel solidariskt finansierad sjukvård för alla. För oss är privata sjukvårdsförsäkringar ett symptom på att sjukvården har misslyckats när människor känner sig tvingade dubbelförsäkra sig (och inte bara lita på den offentligt finansierade sjukvården). Problemet är långa vårdköer, och vi vill åtgärda problemen när (S) bara vill ta bort symptomen.

Kommentera