Socialdemokraterna ljuger om budgetsiffror

Socialdemokraternas desperation i kommunen visar sig nu tydligt när man uppenbart ljuger om budgetsiffror. I annonser och flygblad går man ut med att det saknas pengar för att betala ut löner till 50 lärare och undersköterskor.

Faktum är att vi under våra år vid makten haft goda resultat och samlat dessa pengar i ladorna. Detta överskott kan vi nu använda till att ta oss igenom lågkonjunkturen utan att göra några neddragningar på den kommunala servicen. Att vår budget är underbudgeterad innebär inte som Socialdemokraterna påstår, att vi inte skulle kunna betala ut löner till ett antal anställda. Detta är ett påstående som mer visar på Socialdemokraternas desperation när man än vad som är fakta.

Nämnas bör att Socialdemokraterna själva underbudgeterar sitt egna budgetförslag med över 19 mnkr och med över 45 mnkr på tre år. Hur många tjänster detta skulle motsvara framkommer dock inte av deras flygblad.

Kommentera