Ny miljösatsning i den ledande miljökommunen

Vår strävan är att vara en ledande miljökommun. Nyligen har vi anskaffat elbilar till kommunförvaltningen som skall användas vid tjänsteresor. Dessa kommer även att kunna användas av kommuninvånarna i en bilpool. Nu gör vi ytterligare en satsning när vi installerat ett litet vindkraftverk kombinerat med solceller som driver belysningen och el på Öckerö hamnplan.

Kommentera