Möte med GR:s styrelse

På dagens styrelsemöte på värdshuset vid Nääs slott, som jag tog kommunens elbil till, så informerades bl.a. om det Västsvenska infrastrukturpaketet. En kuggfråga är givetvis var tullstationerna skall vara placerade. Nu verkar det som att stationen på Älvsborgsbron kan komma att tas bort liksom stationen på Götaälvbron. dessutom skall inte Backaplan inbegripas inom zonen. Ett problem är att staten inte kan finansiera projektet förän 2014 medan ett antal projekt behöver finansiering redan från 2013. detta kan innebära en förskjutning i tidsplanen.

En annan information handlade om att Västtrafik skall övergå till att drivas enbart av Västra Götalandsregionen istället för som idag även av de 49 kommunerna i regionen. Här handlar det om skatteväxling och vilken service som Våsttrafik ger kommunerna. Exv. om fria resor för ungdomar och pensionärer skall ingå eller ej och hur taxesystemet skall se ut. I valspurten gick företrädare för olika oartier ut och lovade att atxesystemet skulle förändras. Det är då viktigt att veta, oavsett vad som sas, att vi från kranskommunerna alltid förspråkat en avståndsrelaterad taxa. Dvs. att Du betalar i förhållande till hur långt Du åker. detta jan synas logiskt men idag är det så att Du betalar samma taxa för att åka från Angered till Styrsö som Du betalar när Du åker inom Öckerö. En resa från Partille till Olskroken kostar mer liksom en resa mellan Öckerö och Amhult. Vi politiker från kranskommunerna anser nog att denna fråga är mycket väsentligare än att bara diskutera om man skall stämpla ut eller hur zonsystemet skall se ut.

8 kommentarer för “Möte med GR:s styrelse

 1. Människornas vanor har alltid påverkats av politiska beslut. Inte minst genom beskattning och subventioner.

 2. Hur skulle Du kunna ändra människors vanor. Ingen politiker
  har någonsin kunnat det. Inte ens Stalin. Människor vill förflytta sig bekvämt och när de själva vill. Bilen är
  oslagbar men väsnas för mycket, beroende på att däck och
  asfalt inte är gjorda av harmoniska material. Den ger
  ännu så länge ifrån sig utsläpp som är obehagliga och kanske
  skadliga. Men ingen vet något säkert. Teorier avlöser varann. Och så blir folk skrämda.

 3. Jag tror att människor måste ändra sina vanor och att kollektivtrafiken byggs ut. Det blir svårt att få det att fungera om vi skall ha dagens bekvämlighetskrav på morgondagens trafik.

 4. Kollektrafik som fungerar är en teori som är lika omöjlig
  som kommunismen d v s den tar inte hänsyn till enskilda
  människors behov. Hur ofta reser Du kollektivt ? Just det !
  Väldigt sällan. Varför ? Bilen är ju frihetens symbol.
  Det enda rätta är ju att man går över till elbilar, så
  Öckerö kommun är inne på rätt spår. Tack för det.
  Folke

 5. Är det inte så att den kostar bara för att i den skatten ingår också avdrag för kapitalinkomster, dvs. avdrag för de räntor som man exv. har på lånen till huset? Är inte säker på att det uppfattas som positivt av alla att man tar bort den avdragsmöjligheten.

  När det gäller trängselskatten så är ju den slutgiltiga utformningen inte klar ännu. Grundtanken att man skall ta in pengar från biltrafiken för att bygga ut kollektivtrafiken med anser jag är rätt. Utan detta får vi ingen Västlänk, ingen Marieholmstunnel och inga busskörfält på Hjuviksvägen. Vi kommer definitivt inte heller att nå upp till vår ambition att fördubbla andelen kollektivtrafikresor till år 2025 vilket är ett måste om vi skall klara den framtida trafikplaneringen.

 6. Jag tror att det är enkelt. Senaste mandatperiod tog man bort två onödiga skatter och vann valet. Men den mest onödiga, kapitalskatten , återstår att ta bort. Den ger inte samhället någon nettoinkomst utan kostar Staten
  100 miljarder. Den finns ju kvar bara av psykologiska
  skäl, d v s att vi tror att ett skatteavdrag ger en
  ekonomisk vinst för individen. Men varje skattevinst
  måste ju täckas upp av någon annan skatt. Så det blir
  skatt på skatt på skatt – – –
  Folke

 7. Det är många Öckeröbor som tycker att hela iden med trängselskatt är heltokigt och att Moderaterna borde
  ägna dyrbar tid åt att ta bort skadliga skatter som
  bara skapar mer byråkrati och mer irritation för med-
  borgarna och skapar underlag för fler och fler miss-
  nöjespartier. En skatt som borde tas bort är kapital-
  skatten, d v s Statens subvention till alla som har
  lån. Då skulle Staten få 100 miljarder över som kunde
  användas t ex till att skattebefria alla under 100-
  tusen i inkomst. d v s 2 miljoner människor skulle
  bli lyckligare och rösta på Moderaterna nästa val.
  Folke

Kommentera