Möte med delregionala ägarrådet Västtrafik

Delregionala ägarråden är ett sätt för ägarrådet att informera om och ta del av synpunkter från ägarkommunerna i Västtrafik. Dagens möte handlade mycket om ägarfrågan där det är täänkt att Västra götalandsregionen skall ta över som ensam ägare 1 januari 2012. Om detta är alla de 49 ägarkommunerna överens om att vi skall arbeta mot. Lite överraskande var det därför när Göteborgs socialdemokratiske representant uttryckte att han ansåg att Göteborg skulle ha svårt med att hantera informationen och att få in remissvar från sina berörda underenheter. Faktum är att Göteborg redan en gång fått processen framflyttad ett år. Det är därför anmärkningsvärt att man fortfarande inte har en tidsplan som håller för ett ägarbyte enligt tidplanen.

I Öckerö kommun har vi sedan länge tagit ställning i frågan och är mycket positiva till att Västra Götalandsregionen blir ensam ägare istället för som nu tillsammans med 49 kommuner. Resenärerna kommer inte att märka något men för kommunerna kommer det att bli en tydligare och enklare styrning när det endast finns en ägare. Dessutom blir det en skatteväxling, dvs. skatten sänks i kommunrena och höjs i regionen med motsvarande belopp, som gör att vi slipper från ständiga diskussioner om varför budgeten inte hålls och sena rapporter om hur stor avgiften skall bli.

En annan fråga som har varit ute i pressen är att olika företrädare för Västtrafik uttalat sig om betalsystemet. Det har talats om nya zonindelningar och att man inte längre skall vara tvungen att stämpla ut vid vissa resor. Noterbart är att det nu finns en pågående utredning som skall titta just på dessa frågor. Trots alla olika lösningar som då och då dyker upp i media är det inte helt enkelt att tillgodose alla önskemål som finns. Från kranskommunerna förespråkar vi en avståndsrelaterad taxa där man får betala för det faktiska avstånd man åkt. Idag är det så att kommunerna är en egen zon där en taxa gäller och att priset ökar när man passera in i andra zoner dvs, kommuner. Det får exv. sådana effekter att det är dyrare att åka mellan Öckerö och Amhult än mellan Bergsjön och Styrsö.

Kommentera