Eftervalsarbete

Efter valet pågår ett arbete då partierna skall förhandla om vilken majoritet som skall regera och vilka poster som de olika partierna skall ha. Jag är inblandad både i Västra Götalandsregionens valberedning och sitter också med och förhandlar i kommunen. I regionen är det ju som bekant ett jämviktsläge mellan blocken där Miljöpartiet är tungan på vågen. Det block som de väljer att stödja får också majoritet och kommer att regera. I nuläget är det osäkert vad som skall ske men förhoppningsvis kommer det snart något besked om detta.

I kommunen har vi ett läge där vi Moderater tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet har en klar borgerlig majoritet med 27 mandat mot de rödgrönas 13 mandat. Det återstående mandatet innehas av Sverigedemokraterna. I nuläget förhandlar vi tre borgerliga partier om den framtida politiken samt om vilka poster som partierna skall inneha. Jag räknar med att vi inom kort kommer fram till en lösning som vi kan presentera för kommuninvånarna.

Kommentera