Möte med Öckerö Rederiaktiebolag

T/S Gunilla har sedan några månader lämnat sin hemmahamn på Öckerö och var på väg mot Cadiz i Spanien där besättning skulle bytas. Över Biscayabukten råkade man ut för ett riktigt oväder och därför blev man ordentligt försenad. Man valde därför att istället gå till Lissabon i Portugal där besättningsbytet istället kommer att ske. Inga skador är rapporterade på besättning eller fartyg mer än att några elever har varit rejält sjösjuka.

Styrelsearbetet med ÖRAB, Öckerö Rederiaktiebolag, flyter på utan problem. I månadsskiftet tar vår ordinarie Stig Odlöw, över efter Janne Johansson från ÖMC. I övrigt har vi nu god ordning på vårt arbete och detta kan bl.a. avläsas av att styrelsemötet var avverkat på 20 minuter.

Kommentera