Vänsterextremisterna hotar demokratin

Jag tycker att det blir mycket märkligt när vissa grupper av vänsterextremister genom stenkastning m.m. stoppar människor från att hålla lagligt utlysta möten. Vem kan egentligen sätta sig över och enväldigt bestämma vilka som  skall få vara med i demokratiskt valda församlingar eller vilka som skall så hålla allmänna politiska möten.

För mig är det uppenbart att de som fått svenska folkets förtroende genom ett demokratiskt val, oavsett vad vi anser om deras åsikter, också äger samma tillgång till de politiska arenor som vi andra har.

Börjar vi att med våra egna värderingar istället att bestämma kan det hela bli lite märkligt beroende på  vilka som för närvarande har majoriteten. Det kan ju t.o.m. bli så att de  vänsterextremister som nu protesterar mot Sverigedemokraterna blir utsatta för samma behandling beroende på kommunismens historik. För mig är det självklart att de partier som är invalda i våra politiska församlingar genom politiska val också har har samma rättigheter och skyldigheter som alla övriga partier.

2 kommentarer för “Vänsterextremisterna hotar demokratin

 1. Att alla skall vara med och rösta om allt är antagligen en utopi. Det förutsätter nämligen att alla är insatta i frågorna, kan se opartiskt på dem samt ha en övergripande syn på frågorna. Demonstrationerna i Frankrike mot att höja pensionsåldern fråån 60 år till 62 år talar väl sitt tydliga språk i detta. Demokrati handlar om att majoritetsbeslut skall gälla vilket med nödvändighet också innebär att det alltid finns en missnöjd minoritet. Som Churchill sa, demokrati är inget perfekt system men det är det bästa vi har. Marx ideologi skulle jag knappast kategorisera som bättre än dagens representativa demokratiska system.

 2. Du har så rätt när det gäller parlamentarisk demokrati,
  d v s att bestlut skall tagas av valda ombud som sedan
  styr vår vardag, tar hand om 62 procent av vår inkomst
  och delar ut pengar till den som har förmåga att göra
  sin röst hörd eller som är smartare än en politiker.
  Men sen har vi gatans demokrati som inte accepterar
  några valda ombud utan vill styra själva och dom är
  både på höger och vänsterkanten. Om inte de valda kan
  motsvara allas förtroende så ökar gatans demokrati.
  Den sanna demokratien kommer att uppstå när alla har en
  dator och kan rösta i varje beslut. Då behövs inga val.
  Men då har Karl Marx drömmar från 1845 gått i uppfyllelse

Kommentera