Möte med Polisstyrelsen

På fredagens möte med Polisstyrelsen var det som vanligt en hel del information. Ur informationen kan noteras att regeringens satsning på att vi skall ha 20 000 poliser och att hälften av dem skall vara i yttre tjänst nu fått ordentligt genomslag. På frekvent tid i Storgöteborg är det numera dubbelt så många polisbilar mot vad det var innan. Numera är det 27 – 29 bilar vilket givetvis gör att Polisen bättre kan komma på larm. Målet är att man skall komma i tid på 87 % av prio 1-larmen. I Storgöteborg är man nu uppe i 87 % som får anses som mycket bra även om man ännu inte riktigt nått målet. 

Den totala brottsligheten inom Västra Götaland minskar och den är avsevärt lägre än vad den är i de andra storstadsområdena Stockholm och Malmö. Sammanfattningsvis om detta kan sägas att risken för att råka ut för brott är betydligt lägre i Västra Götaland, det är också tryggare och chansen att få en brottsling lagförd är högre. 

Vi fick också en mycket bra redovisning från en grupp som enbart arbetar med brott riktade mot äldre och mot människor med funktionsnedsättning. Det visar sig att det är grupper från östra Europa som åker runt och med mycket sofistikerade metoder samt noggrann planläggning rånar denna utsatta grupp människor på stora summor pengar. Nu börjar man få bra kontroll på dem och ett flertal har också blivit lagförda. Efter avtjänat straff utlämnas de oftast till ett annat europeiskt land där de är efterlysta. Man närmar sig också att polisen i hemlandet kan utmäta det skadestånd som utdömts i fallen.

Kommentera