Möte med Regionfullmäktige

Dagens möte är det sista med “gamla” gruppen. 71 st ledamöter blev idag avtackade och har suttit i Regionfullmäktige mellan 1 – 3 mandatperioder. Nästa möte är det den nyvalda församligen som träffas. Ännu vet vi faktiskt inte hur regionen skall styras. Valresultatet gav ju varken Socialdemokraterna med sina stödpartier eller Allianspartierna någon absolut majoritet. Inte heller den gamla majoriteten bestående av S, FP och C har någon majoritet. detta gör att Miljöpartiet är tungan på vågen och kan välja sida vilka man vill regera med.

Det som är enkelt i teorin är inte alltid så enkelt i verkligheten. Det gäller att komma överens om politiken som skall föras men också vilka olika poster som de olika partierna skall erhålla. Miljöpartiet har från början uttalat att man helst vill regera tillsammans med Socialdemokraterna och har inte velat förhandla med Moderaterna. I det läget när inte vi släpps in i förhandlingarna så får vi avvakta och se vad som händer i förhandlingarna. Vi har dock inte gett upp hoppet om att FP och C också skall komma till insikt att det är dags att bryta med det gamla och verka för att det blir en borgerlig Allians i regionen.

Det parlamentariska läget är dock komplicerat och detta utnyttjas givetvis av partier som anser att de har en avgörande roll. Dock är det lätt att det kan bli som det gamla ordspråket att den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.

Kommentera