Pressmeddelande

Detta pressmeddelande gick ut idag.

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna i Öckerö kommun är överens om att samverka under namnet “Öckeröalliansen”. Tillsammans har partierna 27 mandat av 41 vilket innebär en stabil och säker majoritet. 

Partierna är överens om att skolorna på Fotö, Hälsö och Källö-Knippla skall erbjuda undervisning i årskurs F-5. 

Barn- och utbildningsförvaltningen skall i samverkan med föräldrarna komma överens om eventuella åtgärder för att säkerställa den pedagogiska kvalitén i undervisningen. 

Eleverna i årskurs 6-9 från Fotö, Källö-Knippla, Hyppeln samt Rörö erbjuds skolkort. När Västra Götalandsregionen tagit över Västtrafik som ensam ägare undersöks möjligheten och kostnaden för att erbjuda samtliga ungdomar fria resor.

Kommentera