Öckerö kommun, den mest uthålliga företagarkommunen i Sverige

Organisationen Företagarna har utsett årets företagarkommun i Sverige. Öckerö kommun får här en utmärkelse som den mest uthålliga kommunen sett över en femårsperiod.

I undersökningen granskar vi ökningen av antalet aktiebolag kommun för kommun. Vi tittar även på omsättning, resultat och kreditvärdighet i företagen.

I alla fyra kategorierna rankas Borgholm bland de 40 främsta kommunerna. Bäst lyckas kommunen i resultatkategorin där man har haft den fjärde högsta tillväxttakten i riket. 56 procent av Borgholms bolag ökar resultatet. Genomsnittsresultatet i kommunen ökar med drygt 315 000 kronor och handeln redovisar bäst resultat. Antalet aktiebolag ökade med sex procent under 2009.  

Öckerö är uthålliga

Genom att mäta den genomsnittliga rankingpoängen i tidigare undersökningar kan vi få fram en fingervisning om var tillväxten är starkast sett i ett längre perspektiv.

Mätt på detta sätt har företagen vuxit snabbast i Öckerös kommun. Inte en enda gång under de fem senaste mätningarna har kommunen placerat sig lägre än plats 64. Värt att notera är att tre av de fem bästa kommunerna ligger i Norrbotten – Gällivare, Piteå och Luleå.
Sveriges mesta tillväxtkommuner över tid 

Kommentera