Möte med Kommunstyrelsen

På dagen möte med Kommunstyrelsen fick vi en information om West Swedens arbete. West Sweden är en organisation som arbetar för kommunerna i Värmland, Västra Götaland och Halland. Arbetet består i att hjälpa kommunerna i EU-arbetet och kanske främst med att vara behjälpliga i att hjälpa att söka EU-medel till projekt i olika fonder. 

Dagens stora punkt var annars budgeten för år 2011. Vi tog beslut om att flytta återvinningsstationen från Kärrsvik till Hönö Pinan. Detta är ett stort projekt som kommer att ta flera år och kosta sammanlagt c:a 25 mnkr. Vinsten blir att vi förutom att frigöra Kärrsvik och åter få det till en naturskön plats dessutom kommer att få en modern återvinningsstation samt att vi slipper de tunga avfallstransporterna genom kommunen. 

Vi tog också beslut om att Polenresorna skall fortsätta i samma omfattning som tidigare. Utöver detta skall också den sociala aktivitet i sjunde klass som vi redan beslutat om också genomföras. Orsaken till att vi nu vill fortsätta med Polenresorna är att det tidigare beslutet grundade sig på felaktiga ekonomiska beräkningar. Efter att vi nu fått ett korrekt underlag finns det inget ekonomiskt skäl till att sluta med resorna och att dessutom resorna fyller ett gott syfte förstärker bara detta.

Kommentera