Möte med GR styrelse

På dagens möte fick vi den senaste informationen om trängselsskattesystemet som skall införas i Göteborg. Det finns ett antal krav på systemet som skall uppfyllas, Det skal minska trängseln, det skall öka luftmiljökvalitén, det skall var logiskt och enkelt samt att det skall bidra med 14 mdr till utbyggnaden av framförallt kollektivtrafiken. 

Alla fordon utom utryckningsfordon kommer att få betala. I nuläget klarar man inte av att ta betalt av utländska fordon men genom en lagändring tror man att detta skall kunna genomföras när systemet införs. 

Anledningen till att man inte kan ta bort betalstationen på Älvsborgsbron är att man då skulle flytta trängseln till E6, försämra luftmiljökvalitén samt att man skulle tappa en stor del av intäkten. 

Med trängselskattesystemet så minskar utsläppen av CO2 med 42 000 ton/år. Bettalning kommer att tas ut vardagar mellan 06.00 – 18.30 och avgiften kommer att variera mellan 8 – 18 kr. Inom 60 min kommer man endast att behöva att betala en avgift oavsett hur många betalstationer man passerar och maxbeloppet per dygn är 60 kr.

Kommentera