En bra sjukförsäkringsreform följs upp

Den historiska sjukförsäkringsreformen som genomfördes under förra mandatperioden kommer att ses  över för att rätta till ev. fallgropar som finns, redogörs det för i en artikel i DN. Samtidigt är det viktigt att veta att oavsett vilket system vi haft så har det alltid hamnat människor mellan stolarna. I ett så komplicerat system som sjukförsäkringssystemet innebär och att det är människor som bedömmer gör att misstag kommer att ske men att man givetvis måste arbeta på att ha så klara regler som möjligt så att risken minimeras.

När reformen genomfördes var svenskarna ett av världens mest friska folk samtidigt som vi också var de mest sjukskrivna. Valet visade också att det finns en vilja hos människor att detta skulle förändras. Vänsterpartiernas populistiska angrepp under valrörelsen lönade sig inte utan budskapet blev klart att Alliansregeringen har ett fortsatt förtroende att fortsätta att regera även under nästa år.

Kommentera