Träff med Västtrafik

Idag hade vi Västtrafik på besök. Det är stora atsningar som Västtrafik kommer att göra den närmaste tiden. Målsättningen är ju sedan tidigare att fördubbla andelen åkande med kollektivtrafiken till år 2025. Redan till år 2013 när trängselskatten genomförs är en storsatsning planerad. Detta innebär att man öper in fler spårvagnar och tåg, förlänger perronger för att få plats med längre tåg samt startar fler expresslinjer.

För Öckerö kommuns del kan det innebära att vi får expressbussar till Göteborg under hela dagen och även på kvällar och helger. Självklart kommer turtätheten att vara tätare under rusningstrafik men även mitt på dagen kommer det att vara minst timmestrafik. Avsikten är occkså att expressbussarna skall kompletteras med Flexlinjen för de lokala resorna.

Vi tog upp problemet med bl.a. Lila express som vid vissa avgångar går precis när Björköfärjan lägger till. En översyn kommer att göras där man anpassar de olika trrafikslagen med varandra. Inom kort kommer också det vara möjligt att byta i Sörred till Orange express som går till Mölndal. För de som arbetr exv. på Astra innebär detta en förkortning av resetiden med en halvtimma.

Planerna på en ny bussterminal på Lilla Varholmen går också vidare. Detta är något som vi arbetar på att det snart skall bli verklighet eftersom det avsevärt skulle förbättra trafikmiljön på Lilla Varholmen.

Kommentera