Möte med Kommunfullmäktige

På dagens möte med Kommunfullmäktige togs beslut om budgeten för 2011. Enligt Öckeröaliansens (M, KD och FP) så togs budgeten med tillägget att Polenresorna nu skall fortsätta. Socialdemokraternas yrkande om höjd skatt röstades ner med stor majoritet. 

Ekonomin i Öckerö kommun är fortsatt god. För året har vi en prognos på ett överskott med 8 mnkr. Detta skall ses med att vi startade med en budget som hade ett negativt resultat på 25 mnkr. Ökade skatteintäkter och ett idogt arbete har gett resultat. 

Beslut togs också om att flytta återvinningsstationen från Kärrsvik till Pinan. Detta kommer att innebära en bättre arbetsmiljö, mindre miljöpåverkan samt att vi slipper de tunga transporterna genom kommunen. 

I pausen delade representanter för Världens Barn ut andrapriset i kommuntävlingen. Nämnas bör dock att vi samlade in mest pengar av alla kommuner i hela Sverige, 1,4 mnkr.

Kommentera