Fortsatt låg arbetslöshet i Öckerö kommun

Under oktober månad fortsatte arbetslösheten att vara fortsatt låg i Öckerö kommun. Med 2,2 % har vi den lägsta arbetslösheten i Västra Götalandsregionen tillsammans med några andra kommuner. Jämförelsevis så är arbetslösheten 3,6 % i riket och 3,8 % i Västra Götalandsregionen. Med tanke på de positiva prognoser som kommer från olika institut finns det anledning att se ljust på framtiden och att den redan låga arbetslösheten i kommunen kommer att sjunka ytterligare.

Kommentera