Budgetdebatt i Regionfullmäktige

I debatten om budgeten för 2011 som den nya minoritesmajoriteten (S, MP, V och SVG) framlagt framstår det med all önskvärd tydlighet att Sjukvårdpartiet (SVG) nu har övergivit sina heligaste principer för att få attraktiva platser för sina ledamöter. Som exempel kan nämnas att man nu ger mindre pengar till sjukvården än vad man äskade i juni.

En annan sak är att Socialdemokraterna gått med på att frysa taxorna till kollektivtrafiken. Detta är givetvis för att gå med på ett krav från Miljöpartiet som i princip vill ha en gratis kollektivtrafik. I ett läge när vi står inför stora investeringar för att fördubbla andelen kollektivtrafikresenärer till år 2025 kommer vi att vara beroende av intäkterna från taxorna. I undersökning efter undersökning har det visat sig att priset är av mindre betydelse för resenärerna. Det som resenärerna värdesätter högst är turtäthet, komfort och att man kommer fram i tid. Flera kommuninvånare har under årens lopp kontaktat mig angående kollektivtrafiken men ingen har hittills klagat på att den skulle vara för dyr.

Kommentera