Om olyckan på Öckerö

I förrgår inträffade en mycket tragisk olycka på Hönövägen där en mamma med barnvagn blev påkörda av en bil. I går avled den 2,5 månader gamla pojke som låg i barnvagnen. 

I dagens G-P framförs det kritik mot att det tog 55 minuter för ambulansen att komma till platsen. En rad omständigheter som att den Öckeröbaserade ambulansen utförde uppdrag i Göteborg samt att ambulanshelikoptern var i Skövde bidrog till den långa väntetiden. 

Kommunens räddningstjänst var på plats inom fem minuter efter larmet. En deltidsbrandman som passerade olycksplatsen var dessutom där tidigare. Dessutom var två ambulansmän från stationen som inte var i tjänst på plats på kort tid. Detta är givetvis inte samma sak som en fullutrustad ambulans eller en helkopter med anestesiläkare. 

Frågan är varför det tog så lång tid för ambulansen att komma. Enligt uppgift användes den vid tillfället för uppdrag i Göteborg. Detta förfarande innebär att vi då står helt utan ambulans och att framkörningstiden blir oacceptabelt lång. Att man använder den Öckeröbaserade ambulansen till Göteborgsuppdrag är något som vi i kommunen inte varit medvetna om. Personalen på ambulansen har dock vid flera tillfällen skrivit avvikelserapporter just om detta till sin uppdragsgivare på Sahlgrenska Universitetssjukhus. 

Vi har från kommunen tidigare framfört det olyckliga i att det är en och samma ambulanspersonal som också besätter ambulansbåten. Detta innebär att när ambulansbåten är på uppdrag så har ”vår” ambulans heller ingen personal. Ambulansen från Torslanda skall då täcka upp men detta förfarande men denna logistik fungerar inte alltid och då har vi ingen ambulans inom kommunen. 

Från kommunen har vi tidigare framfört att vi anser att vi skall ha en ambulans baserad inom kommunen och att det bör finnas också speciell ambulanspersonal till ambulansbåten. Att vi nu får reda på att Öckeröambulansen också används till uppdrag inom Göteborg kan vi inte acceptera. Detta innebär inte bara att vår kommun står utan ambulans utan också att hela Göteborgs södra skärgård är utan eftersom ambulansbåten då också saknar personal. När ambulanshelikoptern då heller inte är tillgänglig kan det bli så långa framkörningstider som i detta fallet vilket givetvis är helt oacceptabelt

10 kommentarer för “Om olyckan på Öckerö

 1. Amulanssjukvården drivs av regionen. Ansvariga för detta är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Det är den socialdemokratiska ledningen där som har beslutat om att ambulanssjukvården ska ha nuvarande bemanning och att prioriteringarna skall vara som de är. Det blir lite konstigt, inte minst ansvarsmässigt, om en kommun ska tvingas till att avsätta resurser för att stötta en verksamhet som har skattepengar för att driva sin verksamhet. Samma resonemang skulle ju då kunna föras exv. med vårdcentraler och busstrafiken som också är regionens verksamhet. Att notera är att kommunen i ett avtal med regionen har s.k. IVPA-verksamhet helt utan kostnad för regionen. Detta innebär att vår Räddningstjänst åker på ambulanslarm och hjälper till med exv. transporter till och från ambulanshelikoptern.

  Det finns dessutom strikta regler för vilken utbildning man ska ha för att få arbeta i en ambulans. Våra deltidsbrandmän har inte den utbildningen och jag skulle inte vilja utsätta dem för att transportera en svårt skadad patient som kanske avlider under transporten. Då kan vi nog vara säkra på att ansvarsförhållandena skulle komma fram tydligare än vad de gjort i detta fallet.

 2. Skrev en insändare i GP för ett halvår sedan om ambulanssituationen på Ö-Ö.Inte en kommentar från något håll!.Med kuslig precition (och tragisk) inträffade precis det jag skrev om.Hur vore det om kommun hade en reservambulans stående på brandstation? Det borde inte vara oöverstigligt ekonomiskt att kompletera utbildningen för några i räddningstjänsten till amb.sjukvårdare.

 3. Det finns även polishelikoptrar men jag vet inte om de hade kunnat komma fortare än ambulanshelikoptern gjorde, 37 min. Dessutom finns varken den medicinska utrustningen eller kunnandet som finns i ambulanshelikoptern och det hade ändå behövts en transport till helikoptern och till det krävs det en ambulans.

 4. Nu får vi väl också sansa oss innan vi dömer föraren av bilen. Det normala och önskvärda är väl att polisutredningen får ha sin gång innan vi drar några förhastade slutsatser. Sedan är det också viktigt att påpeka att Räddningstjänsten är kommunal medan ambulanssjukvården drivs av Västra Götalandsregionen.

 5. Nu får vi väl sansa oss. En 21 årig slyngel ställer till ett mord genom att köra “blind”. Flytta då inte fokucet till räddningstjänsten

 6. Fats detta har inte att göra med om ambulanssjukvården drivs i offentlig eller privat regi. Ytterst är det SU och Västra Götalandsregionen som beslutar om resurstilldelningen. Falck utför bara det som man har fått i uppdrag att göra vilket är precis samma som en offentlig aktör också gör.

 7. Helt klart oacceptabelt att “våra” ambulanser används till uppdrag i Göteborg, så var det tydligen även med ambulanserna i Torslanda som Ska “backa” upp Öckerö Kommun.

  Detta måste finnas någon lösning på, tyvärr räknas allt i produktionstid, så även ambulanserna och detta gör att dom “måste” rulla på uppdrag annars dras dom in, vissa fall av sjuktransporter kan göras med taxi men detta kostar mer pengar än att ambulansen kör.

  Nä, fram med fast ambulans till öarna och fast personal på ambulansbåten, dom kan ju även jobba på båda ambulanstyperna bara att det finns personal men sådant kostar förståss pengar och med dagens anbudsförfaranden så tar man oftast det billigaste alternativet.

Kommentera