Möte med socialförsäkringsministern

I onsdags hade jag förmånen att få lyssna till vår moderate socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Här följer en sammanfattning av vad han framförde. 

När Alliansregeringen tillträdde så hade Sverige den högsta sjukfrånvaron i hela världen. Den var hög i högkonjunktur och låg i lågkonjunktur. De flesta var överens om att det inte fanns någon koppling till den höga sjukfrånvaron med sjukdom. 

2006 hade vi 550 000 förtidspensionärer. Fram till 2006 hade antalet förtidspensionärer ständigt ökat. Det fanns också en koppling mellan hög arbetslöshet och hög förtidspensionering. Att förtidspensionera människor var ett sätt att få ner arbetslöshetssiffrorna. 

Socialdemokraterna tillsatte en utredning med som den förra socialdemokratiska socialministern Anna Hedborg ledde. Man satte då också målet att sjukfrånvaro p.g.a. sjukskrivning skulle halveras 2008 i förhållande till 2002. 

LO föreslog 2007 en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. 

Anna Hedborg sa bl.a. i sin utredning att ” Den bästa beskrivningen av vem som har gått till sjukskrivning i Sverige är det har den son vill”. 

Efter att Alliansregeringen nu genomfört en historisk reform i sjukförsäkringssystemet så är hälften så många sjukskrivna hälften så länge. 97 5 får den sjukpenning man vill ha. 98 % lämnar sjukpenning och återgår till arbete.

Kommentera