SVT Debatt tar upp ambulansfrågan

I morgon tisdag kommer SVT Debatt att ta upp en diskussion om ambulansfrågan. Den tragiska olyckan på Öckerö kommer att tas upp som exempel och jag kommer att vara med som representant för kommunen.

För mig handlar denna fråga främst om två saker, har vi rätt antal ambulanser i Göteborgsområdet och varför används Öckeröambulansen i rena Göteborgsuppdrag utan att någon annan täcker upp i vår kommun.

Det är Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen som ansvarar för hur många ambulanser det skall finnas och där har den politiska ledningen alltid det yttersta ansvaret. När det gäller hur ambulanserna skall användas är det SOS Alarm som dirigerar detta och de måste svara på varför man har låtit Öckerö kommun, och hela Göteborgs södra skärgård, vid ett flertal tillfällen stå helt utan ambulans. För mig så måste detta ha varit en medveten risk man har tagit och att man då chansat på att det inte skulle hända någon svårare olycka inom Öckerö kommun. Varför man gör så utan att informera oss som företrädare för kommunen är några av de frågor som jag gärna vill ha svar på.

Det är viktigt att man nu reder ut vad som varit fel och går till botten med varför det har blivit så. Jag förutsätter sedan att man rättar till dessa bristerså att de inte kan hända igen. Detta kan inte göra det som har skett ogjort men man kan i alla fall se till så att det inte händer igen.

Kommentera