Möte med arbetsutskottet

På mandatperiodens sista möte med arbetsutskottet fick vi den sista ekonomiska rapporten för året. Per sista oktober beräknas kommunen ha ett överskott på 11,9 Mkr. Detta skall jämföras med det budgeterade resultatet som är -13,5 Mkr. Detta är åttonde året i rad som kommunen har ett överskott även när man räknar bort vinsten från försäljning av mark.

 Anledningen till resultatförbättringen är främst att skattenettot ökat, nämnderna visar överskott samt att de reservavsatta medeln inte har behövt förbrukas. Att kommunen har ett överskott och att vi klarar budgeten är en styrka inför framtiden då vi på ett bättre sätt kommer att klara ev. nedgångar i ekonomin eller andra utmaningar.

Kommentera