SVT Debatt igår

Under gårdagens SVT Debatt diskuterades ambulanssjukvård i allmänhet och olyckan på Öckerö användes också som exempel. Det som gjorde mig både arg och orolig var när representanten från SOS Alarm sitter och säger att han anser att man använt ambulanserna på ett korrekt sätt då olyckan skedde. Han anser alltså att det är helt rätt att man tar ambulansen från Öckerö för att användas för uppdrag utan att Torslandaambulansen kommer ut som back-up. Helt medvetet ställer man en en hel kommun, som man måste åka färja till, utan ambulansresurser. Följden blir ju också att ambulansbåten inte kan gå ut eftersom det saknas ambulansbesättning vilket innebär att drygt 18 000 människor står utan ambulans.

I sammanhanget påpekar han att Räddningstjänsten är avtalad om att göra s.k. IVPA-verksamhet. IVPA = I väntan På Ambulans innebär att deltidsbrandmän åker ut för att ge första hjälpen. Deras utrustning eller utbildning kan inte på något sätt jämföras med en en ambulans eller ambulanssjukvårdarnas. IVPA-verksamheten är ett komplement och skall inte ersätta ambulansen bara för att man använder den någon annan stans.

Dessutom kommer han med helt felaktiga uppgifter då han påstår att Öckeröambulansen endast används till prio 1-larm när den är i Göteborg. Det finns dokumenterat att den använts till både prio 2,3 och 4-larm. Prio 4-larm är rena sjuktransporter som SOS Alarm alltså anser det väsentligt att Öckeröambulansen kör istället för att täcka upp på Öckerö.

Att ambulanssjukvården är underdimensionerad i Göteborg verkar de flesta vara överens om. Moderaterna i Västra Götalandsregionen har föreslagit att man skall tillskjuta 75 Mnkr men eftersom vi är i opposition så krävs det att vi får majoriteten med oss. Oavsett hur många ambulanser vi har så kan vi dock inte acceptera att SOS Alarm använder resurserna hur som helst. Från Öckerö kommunkommer vi att vara mycket tydliga med att vi finner det oacceptabelt att Öckeröambulansen under långa tider används utanför kommunen utan att det fins en back-up från Torslandaambulansen. Detta handlar om logistik och det är inte rätt att man spelar med 18 000 människors hälsa genom att chansa med ambulansanvändningen.

Kommentera