Vindkraftsseminarium på Chalmers

I förra veckan deltog jag i ett seminarium anordnat av Göteborgs Energi och Power Väst som handlade om vindkraft. Jag hade också förmånen att berätta om vår vindbruksplan och om vårt arbete med en hållbar utveckling i kommunen.

Vi avser nu att ha en ordentlig information om vindbruksplanen i kommunen innan den kommer upp till beslut i Kommunfullmäktige. Exv. finns det planer på en studieresa till norra England vid Scroby Sands där man uppfört en vindkraftspark som har liknande förutsättningar som den vi planerat.

I Sverige har vi ett mål att hälften av vår energi skall vara förnyelsebar år 2020. Detta skulle innebära en omställning till ytterligare 25 Twh av förnyelsebar energi och att vi då skall producera 25 Twh vindkraft vilket skulle innebära 3 – 5 000 vindkraftverk mot dagens 1 000.

Ett vindkraftverk används i genomsnitt 95,8 % av årets timmar inräknat även då det inte blåser eller de underhålls. Idag talar man om stora havsbaserade vindkraftverk som ger 5 Mwh. Fem st sådana verk skulle täcka hela Öckerö kommuns elförbrukning. Miljömässigt skulle detta innebära att man slapp 25 000 ton kol/år, 62 500 ton CO2/år, 75 ton SO2/år samt 62 ton NOx/år.

En kommentar för “Vindkraftsseminarium på Chalmers

 1. Vindbruksplanen är mycket bra. Den följer den naturliga
  dygnscykeln, nämligen att det blåser mera på dagen och
  mindre på natten vilket stämmer med människans behov av
  elektricitet. Kl 6 på morrnen börjar vi använda el som
  produceras och kl 23,00 släcker vi ner. Mellan dessa
  klockslag är det överproduktion av el. Turbinerna för
  vattenkraft stängs av men kärnkraftverken tuggar uran
  för dyra pengar så från 23,00 – 06,00 produceras el
  bara för uppvärmning – nästan. När vi räknar terrawattimmar så räcker vindkraft längre än övriga kraftkällor tack vare
  att vinden följer vår efterfrågan.
  Folke

Kommentera