Öckerö kommun tredje säkraste kommunen

Öckerö kommun har återigen placerat sig i toppskiktet som en av landets säkraste och tryggaste kommuner att leva i. Det är organisationen Sveriges kommuner och Landsting som varje år jämför landets kommuner ur ett säkerhets- och trygghetsperspektiv.

Detta redovisas i en rapport från Sveriges kommuner och landsting som kallas Öppna jämförelser och som offentliggörs fredagen den 10:e december. Det är dock tragiskt att detta redovisas just nu med tanke på den fruktansvärda olycka som skett nyligen. Men vi måste trots allt se ljuset i detta sammanhang samt känna tröst i att vi kunnat verka för att undvika att inte fler olyckor inträffat. Vi tror att resultatet som vi nu ser är ett bevis på ett brett och målmedvetet arbete där det är många som drar åt samma håll.— Genom att aktivt arbeta med trygghet och säkerhet ökar en kommuns attraktivitet, där vill människor bo. Vi tar fram Öppna jämförelser för att stödja kommunernas arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla området trygghet och säkerhet, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande grundat på faktiska förhållanden.

På första plats i undersökningen placerar sig Salem, följd av Habo.

Kommentera