Möte med Kommunfullmäktige

På mötet med Kommunfullmäktige genomfördes alla valen till nämnder och styrelser. Den moderata representationen finns på vår hemsida. 

Mötet inleddes dock av att Sture Olofsson presenterade sin bok Öar i utveckling och som han har gjort på uppdrag av Arne Lernhag och Ingvar TH Karlsson. Boken handlar om utvecklingen inom främst kommunens förvaltning. Den kommer inom kort att kunna köpas på kommunens bibliotek på Öckerö. 

Ett flertal medborgarförslag och motioner var inlämnade med anledning av den tragiska olyckan på Öckerö. Det föreslås allt ifrån att vi skall agera kraftfullt om ambulanssjukvården till att vi skall sätta upp räcken utefter alla gångbanor. Dessa  motioner och medborgarförslag kommer nu att behandlas av Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden, som handhar trafiksäkerhetsfrågor, när sammanträdena återupptas efter jul.

Kommentera