Nya moderater i nämnder och styrelser

På gårdagens Kommunfullmäktige valdes alla nämnder och styrelser. Tidigare hade Bengt Olausson (M) valts till Kommunfullmäktiges ordförande. Följande ordföranden valdes igår:

Kommunstyrelsen Arne Lernhag (M)
Barn- och Utbildningsnämnden Kerstin Torsede (FP)
Socialnämnden Kent Lagrell (M)
Samhällsbyggnadsnämnden Matz Torgeby (KD)
Kultur- och Fritidsnämnden Ulla Bertrandsson (KD)
ÖBO Kenth Pettersson (M)
ÖRAB Leif Larsson (FP)

Övrig moderat representation finns att läsa på Öckerömoderaternas hemsida.

Kommentera