Händelseanalysen över trafikolyckan på Öckerö

Idag kom händelseanalysen över olyckan som inträffade på Öckerö. Det som bekymrar och oroar mig är att slutsatserna är att ambulanserna användes på ett korrekt sätt. Man kan då utläsa av rapporten att Öckeröambulansen användes till två ytterligare larm när den varit i Göteborg och lämnat en patient. Man ska då veta att den var 2,5 km resp. 1,5 km närmare än någon annan ambulans. Det sägs ingenting om att man anser det fel att under långa tider lämna Öckerö kommun och Södra skärgården helt utan ambulansresurser.

För mig är detta inte acceptabelt att ha insatstider som är mellan 30 – 40 minuter eftersom vi är en ökommun. Om det är så att de agerat korrekt enligt sina riktlinjer är det uppenbart för mig att dessa riktlinjer måste ändras. Beroende på denna utredning och allmäna diskussion om ambulanssjukvården i Göteborg och i Öckerö kommun speciellt förväntar jag mig att SU kontaktar oss för en diskussion. Om man väljer att inte göra så har jag för avsikt att på eget initiativ begära ett möte med ansvariga politiker.

Det var även ett inlägg i Radio Göteborg där rapporten diskuterades och jag medverkade i.

Kommentera