Möte med Kommunstyrelsen

Idag var det första mötet med den nya Kommunstyrelsen för denna mandatperiod. För oss moderater innebär det att vi numera har fyra ledamöter i styrelsen.

På dagens möte valde vi arbetsutskottet. För moderaterna valdes Kent Lagrell och undertecknad som ordinarie och Malin Tisell och Eivind Orvarsson som ersättare. Detta var huvudsyftet med mötet och i övrigt hade vi inte mycket mer än att vi remitterade de motioner och medborgarförslag som inkommit. Alla fyra handlade om olika förslag på åtgärder med anledning av den svåra trafikolyckan på Öckerö före jul.

Kommentera