Möte ,ed arbetsutskottet

På dagens möte med arbetsutskottet var det en hel del information. Mötet föregicks av att vi fick en dragning av planprogrammet för Öckerö centrum. Detta sträcker sig från gamla färjeläget till Ekelundsvägen. Programmet kommer nu att gå ut på samråd och vi var överens om att detta var ett bra program att starta arbetet utifrån. Självklart finns det säkert ett antal detaljer som får något ögonbryn att höjas men avsikten med ett planprogram är att det faktiskt ska starta en diskussion och få igång lite nytänkande.

Vi fick också information av vår näringslivschef om utvecklingsarbetet i Hönö Klåva. Efter en förstudie som delfinansieras av EU har man nu startat ett utvecklingsarbete, som också är delfinansierat av EU, tillsammans med näringsidkarna och fastighetsägarna. Hamnföreningen deltar i mötena men eftersom vi tidigare inte lyckats att få med hamnföreningen i något framåtskridande arbete sker nu samarbetet främst med de andra partnerna. I bästa fall kanske hamnföreningen inser att även de måste satsa för framtiden och att en begravningsbyrå eller p-platser i bästa A-läget kanske inte är det optimala ur ett besöksnäringsperspektiv.

Hönö Klåva har en otrolig utvecklingspotential. Hamnen är redan nu välbesökt men skulle kunna utvecklas minst 100 % om man tar till vara alla sina möjligheter. Att fastighetsägarna är med ger möjligheter att uppnå att Hönö Klåva kommer att bli en bra attraktion och besöksmål i Öckerö kommun. Här finns det möjligheter att skapa nya företag och därmed nya arbetstillfällen det är egentligen bara att bestämma sig.

Kommentera