Rapport från verkligheten

Kanske dags för en mer nyanserad bild av Regeringen sjukförsäkringspolitik. Insändaren kommer från Aftonbladet!

4 kommentarer för “Rapport från verkligheten

 1. Som jag skrev i mitt förra svar så är detta en process som vi hela tiden måste arbeta med. Vid nytillsättning av chefer prövas det hela tiden om detta är nödvändigt eller om man kan organisera arbetet på ett annat sätt. Om man sätter sig in i vad som hänt i kommunens organisation under de senaste åren så framgår detta med all önskvärd tydlighet. Detta arbetet kommer aldrig att bli klart utan är en process som är ständigt pågående.
  Det finns givetvis synpunkter på när vi inför olika former av andra arbetssätt som kan vara bättre och effektivare. Vilja till förändring är inte alltid optimal men det viktiga är att man ändå kan pröva olika former av arbetssätt både för att underlätta det för personalen som att göra det bättre för brukarna. Utan att komma in i en detaljdiskussion om specifika ärenden så är det viktigt att man tillåter organisationen att pröva olika saker.

 2. Jag hoppas att Du har rätt. det betyder att Öckerö är en
  mönsterkommun och att man inte behöver ta bort en enda
  praktiskt arbetande människa ur kommunal tjänst. Men vi
  drar ju ner på heltidstjänsterna. Varför ? Hemtjänsten
  har mycket snäva gränser när det gäller tid att utföra
  sina sysslor och vi har till och med fått stämpelklockor
  i form av en elektronisk penna som ytterligare rutar in
  deras dag och inte uppmuntrar till några samtal med
  vårdtagarna utan istället skapar stress och därmed ett
  sämre arbetsklmat för denna grupp.Vi kan inte öka skatten
  för smärtgränsen är nådd för länge sedan. Då måste vi ju
  börja tänka om . Var finns besparingar att göra.
  Pröva nästa gång en mellanchef går i pension och utvärdera
  behovet, inte vad som hittills varit gängse utan med hänsyn
  taget till att vi under åren fått bättre kommunikationer,
  data, internet, mobiltelefoner o s v vilket kanske gör att
  en chef klarar av det tre tidigare presterat. Så får man
  ju göra inom näringslivet och det borde gå även för en
  kommun.

 3. Tanken kan väl aldrig vara att man har chefer som inte fyller någon funktion oavsett om det är i det offentliga eller i det privata näringslivet. Jag kan bara tala för Öckerö kommun och där genomgår vi en ständig process att effektivisera verksamheterna. Hade det varit så enkelt att vi kunde göra oss av med alla mellanchefer och allt fungerat lika bra ändå hade detta givetsvis gjorts för längesedan. Tror nog att Ditt exempel är mer en matematisk övning en en realistisk process.

 4. 1366 kommentarer till artikeln innehåller alla vinklingar
  av problemet som är nästan omöjligt att lösa. Om vi istället accepterar att det finns ett antal människor
  som inte vill gå till ett tråkigt jobb utan vill leva
  på statliga bidrag och flumma sig fram så frågar vi oss
  vad det kostar. Det kostar 120000 pr år och individ.
  Men om vi istället drar in de mellanchefsposter som är
  politiskt tillsatta under åren och utvärderar behovet
  i takt med att de blir pensionerade så sparar vi in
  2000000 pr chef. Det ger mycket mer än att försöka få en
  arbetsovillig till ett konstgjort arbete.
  vanrogh

Kommentera