Möte med Regionfullmäktige

Monica Sehlin (KD) har ställt en interpellation om bristen på vårdplatser på våra sjukhus.

Minoritetsmajoriteten S, MP, V och SPVG försöker i Regionfullmäktige att förklara varför invånarna ska känna sig lugna med överbeläggningarna på sjukhusen. Lugnet ska tydligen infinna sig med en utredning som ska vara klar om två år. Socialdemokraterna har haft 10 år på sig att lösa detta men hittills visat att man inte klarar av detta. Svaren från den politiska ledningen är hela tiden att man är medveten om situationen och att vi i oppositionen ska nöja oss med detta.

Problemet för den politiska ledningen är att man just inte har några lösningar utan hela tiden hänvisar till att man är medveten om situationen. Ett annat problem är att de enda lösningarna i debatten har framförts av Jonas Andersson (FP).

Sjukvårdpartiet (SPVG) har ett helt annat problem. Man ingår i en politisk ledning som man gång på gång från talarstolen medger att man inte sympatiserar med. Senast var att man inte höll med om tidsplanen för utredningen av bristen på vårdplatser. Nu kungör man också att man vill minska på beställar/utförarorganisationen. Men detta är ett moderat förslag som motarbetas av Socialdemokraterna. Dessutom ingår man faktiskt i en ledning som lägger mindre pengar på sjukvård än vad oppositionen gör. Kanske dags att Sjukvårdpartiet kommer till insikt om vad man egentligen har gått till val på.

Kommentera