Vindkraften slår rekord i Sverige

Elproduktionen från vindkraft ökade under 2010 med 40 procent jämfört med 2009 och motsvarade 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Totalt installerades 304 nya vindkraftverk 2010 med en samlad effekt på 603 MW, vilket i reella tal är den största utbyggnaden hittills.

I hela EU installerades 9,3 gigawatt vindkraft under 2010, nio procent mindre än under 2009, enligt  den europeiska vindkraftorganisationen EWEA. Den installerade vindkraften i slutet av 2010 skulle, under ett normalt vindår, producera 181 TWh el (163 TWh 2009) vilket motsvarar 5,3 procent av elanvändningen i EU (4,8 procent 2009).

Källa: Svensk Vindenergi och EWEA

Kommentera